Zajęcia online umożliwiają uczenie się angielskiego kiedy i gdzie tylko chcesz.
Dzięki naszej elastyczności dostosujesz systematyczną realizację kursu do swojego rytmu dnia.
Zajęcia odbywają się poprzez Skype lub Discord.