Egzamin maturalny - z nami to proste!


W dzisiejszych czasach nie powinieneś zastanawiać się jak zdać maturę. Zadaj sobie pytanie "Jak zdać maturę lepiej od innych?". Dzięki naszym kursom dla maturzystów, pomożemy Ci udoskonalić poszczególne sprawności językowe- mówienia, słuchania, czytania i pisania. Program został opracowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zakres materiału obejmuje zagadnienia gramatyczno-leksykalne obowiązujące na maturze. Struktura, układ ćwiczeń i poziom trudności są identyczne z formami obowiązującymi na egzaminie maturalnym. Intensywny rozwój sprawności językowych pomaga zrozumieć zasady gramatyczne i uniknąć błędów językowych. Duży nacisk na słownictwo i funkcje językowe umożliwia naturalne użycie języka obcego. Dzięki temu szybciej i efektywniej osiągniesz zamierzony cel. Ale pamiętaj: Matura jest jak życie. Nie wystarczy tylko wiedza. Trzeba mieć strategię działania. Nasz kurs nauczy Cię strategii rozwiązywania testów egzaminacyjnych, tworzenia wypowiedzi pisemnych i ustnych. Dzięki temu z naszą pomocą Egzamin Maturalny będzie prosty. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego sprawdza ogólną kompetencję komunikacyjną absolwentów w zakresie wybranego języka obcego na poziomie średnio zaawansowanym lub zaawansowanym. Oferujemy rzetelne treningi maturalne przygotowujące do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.


Zapraszamy na kursy wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Program kursu został opracowany przez zespół autorsko-konsultacyjny złożony z doświadczonych pedagogów: nauczycieli szkół średnich i wyższych, a także licencjonowanych egzaminatorów maturalnych. Zapewnia możliwość spokojnego, etapowego przyswajania umiejętności językowych, którego kulminacją będzie Egzamin Maturalny. Ma za zadanie jak najwcześniej wykształcić określone sprawności językowe. Stanowi wyważoną alternatywę dla rocznego kursu dla maturzystów rozłożoną w czasie. Dzięki temu umożliwia nie tylko solidne przygotowanie do egzaminu dojrzałości, lecz uwzględnia chęć przyswojenia języka obcego by stał się drugim naturalnym językiem słuchacza. Uwzględnia możliwość poszerzenia wątków tematycznych pod kątem oczekiwań, zainteresowań i upodobań jego uczestników. Stanowi doskonałe uzupełnienie lub pomoc w codziennej szkolnej nauce. Pomaga doskonalić i uzupełnić struktury, reguły i czasy gramatyczne, poszerza zakres słownictwa, wyrażeń i zwrotów. Stanowi gruntowne, zrównoważone przygotowanie zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Obejmuje ćwiczenia i przykładowe zestawy, które zapoznają z metodami i strategiami egzaminacyjnymi. Podsumowując wolno, spokojnie, bez stresu opanujesz swobodne posługiwanie się językiem i perfekcyjnie przygotujesz się do egzaminu maturalnego.


Potrzebujesz większego poczucia komfortu i wygody?

Zapraszamy na zajęcia indywidualne nauki języków obcych. Są przygotowane dla słuchaczy o różnym stopniu zaawansowania i różnej intensywności nauki. Umożliwiają osiągnięcie maksymalnych efektów. Ich zaletą jest indywidualne podejście do każdego uczestnika, możliwość elastycznego dopasowania zakresu kursu, jego tempa i skali trudności. Pozwalają na stuprocentowe wykorzystanie czasu jaki słuchacze przeznaczają na naukę. Często zajęcia te kształtują określone umiejętności językowe lub uczą języka specjalistycznego. Długość kursu i jego intensywność są dostosowane do indywidualnych wymagań słuchacza.