Kursy dla dorosłych - mamy klucz do Twojego sukcesu!


Organizujemy całoroczne kursy dla osób dorosłych charakteryzujące się możliwością spokojnego, etapowego zdobywania umiejętności językowych, jak i krótkie, intensywne kursy mające na celu szybkie zapoznanie się z podstawowym słownictwem i zasadami językowymi.

Kursy całoroczne - umożliwiają w sposób równomierny poznanie lub "szlifowanie" języka obcego. Dzięki temu nasi kursanci podnoszą kwalifikacje zawodowe, przygotowują się do międzynarodowych kontaktów biznesowych lub po prostu realizują swoje pasje i pragnienia. Główny nacisk kładziemy na umiejętność swobodnej komunikacji, aby każdy słuchacz mógł poradzić sobie w typowych sytuacjach życia codziennego. Poszerzamy zakres słownictwa i pogłębiamy znajomość struktur gramatycznych. Kursy te są dostosowane do aktywnego, najczęściej zawodowego trybu życia naszych słuchaczy. Ich specyfika, system prowadzenia zajęć i program nauczania zapewniają poczucie komfortu i wygody.

Kursy intensywne - przeznaczone są dla osób pragnących w jak najkrótszym czasie zapoznać się z językiem obcym. Szczególnie polecane dla osób wyjeżdżających do pracy za granicę. Charakteryzują się skondensowaną dawką wiedzy językowej (często z wąskiej działalności lub branży np. budowlanej). Umożliwiają nabycie podstawowych umiejętności językowych w stosunkowo krótkim przedziale czasowym. Są przygotowywane w oparciu o konkretne sprecyzowane potrzeby naszych słuchaczy. Długość kursu i intensywność zajęć są dobierane do oczekiwań i wymagań uczestników.


Potrzebujesz większego poczucia komfortu i wygody?

Zapraszamy na zajęcia indywidualne nauki języków obcych. Są przygotowane dla słuchaczy o różnym stopniu zaawansowania i różnej intensywności nauki. Umożliwiają osiągnięcie maksymalnych efektów. Ich zaletą jest indywidualne podejście do każdego uczestnika, możliwość elastycznego dopasowania zakresu kursu, jego tempa i skali trudności. Pozwalają na stuprocentowe wykorzystanie czasu jaki słuchacze przeznaczają na naukę. Często zajęcia te kształtują określone umiejętności językowe lub uczą języka specjalistycznego. Długość kursu i jego intensywność są dostosowane do indywidualnych wymagań słuchacza.